Dietetik och klinisk nutrition III: Svåra sjukdomstillstånd

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2HK065

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen ger fördjupad kunskap om kost- och nutritionsbehandling vid sjukdomar i mag-tarmkanal, bukspottkörtel och lever samt cancer, ledsjukdomar, blodsjukdomar och andra svåra sjukdomstillstånd som sepsis, trauma, brännskador och kirurgi. Både teoretiska kunskaper samt den praktiska tillämpningen av kost- och näringsrekommendationer vid dessa svåra sjukdomstillstånd behandlas. Kursen ger även fördjupad kunskap om enteral och parenteral nutrition samt vätskebehandling.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin