Informationsanalys och beslutsstöd

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2IS080

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin