Ekonomisk geografi

15 hp

Kurs, Grundnivå, 2KU014

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Vill du veta mer om hur globalisering och modern teknik påverkar företagens lokaliseringsmöjligheter? Eller varför vissa städer och regioner är rika medan andra är fattiga? Eller hur det kommer sig att vi konsumerar varor och tjänster på olika sätt beroende på var vi befinner oss? Eller lära dig om "place branding"? Då ska du läsa ekonomisk geografi! I de flesta ekonomiska verksamheter och strategier har plats, avstånd, närhet och skala stor betydelse.

Kursen utvecklar dina kunskaper om:

  • hur företag och ekonomiska verksamheter organiserar sig geografiskt
  • lokaliseringsfaktorer och lokaliseringsteorier
  • kopplingen mellan produktion, konsumtion, kreativitet och plats
  • globaliseringens effekter på lokala och globala ekonomier
  • städers och regioners innovations- och konkurrensförmåga
  • kopplingen mellan ekonomisk utveckling, jämlikhet och hållbar utveckling.

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier och exkursioner, samt praktiska övningar som utvecklar din förmåga att göra ekonomisk-geografiska analyser.

Kunskaper i ekonomisk geografi är efterfrågade inom såväl offentlig som privat sektor. Exempel på arbetsområden är marknadsanalys, lokaliseringsanalys, samhällsplanering, arbetsmarknadsfrågor, internationella relationer och utvecklingsfrågor, handel och logistik, samt miljökonsekvensanalys.

Observera att kursen ingår i kurspaketet Samhällsgeografi A (30 hp) och överlappar delvis med kursen Geografi A (30 hp).

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin