Geopolitik och internationella relationer

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2KU076

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Geopolitik upptar en stor del av nyhetsflödet! Krig, nationalism, handelssanktioner, migrationspolitik och polarisering är exempel på saker som berör geopolitik.

Som forskningsområde handlar geopolitik om att förstå geografins betydelse för internationella relationer och maktförhållanden. Det gäller såväl stater som andra aktörer på den globala arenan, till exempel företag och internationella organisationer. Var finns de viktiga naturresurserna och vem kontrollerar dem? Vilken betydelse har gränsernas dragning, eller avstånd, närhet och skala? Den här kursen ger dig kunskaper och insikter som hjälper dig att förstå de komplexa geografiska sambanden som påverkar maktförhållandena på olika nivåer.

På den här kursen lär du dig:

  • om centrala begrepp och teorier inom geopolitik
  • om sambandet mellan territorium och makt, och hur det utmanas i olika sammanhang
  • om sambanden mellan geopolitik, etnicitet och genus
  • att analysera och kritiskt reflektera över hur aktörer på internationell, nationell och lokal nivå utnyttjar och omformar platser, gränser och territorier för att uppnå politiska mål.

Kursen går på halvfart och distans och passar både dig som redan läser på universitetet och dig som vill vidareutbilda dig vid sidan av annan sysselsättning.

Kursen kan ej sökas tillsammans med kurspaketet Samhällsgeografi A (distans).

Distanskursens upplägg: Kursen ges som nätbaserad utbildning utan fysiska träffar. För att gå kursen behöver du en dator med stabil internetuppkoppling. Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och deltagande i webbaserade diskussioner. Inlämningsuppgifterna laddas upp i den webbaserade lärplattformen, där du som student får återkoppling från läraren. Att läsa en kurs på distans innebär att du själv i hög grad bestämmer när du studerar, eftersom du inte är lika bunden till schemalagda lektioner. Tänk dock på att en distanskurs kräver lika stor arbetsinsats som en vanlig campuskurs och att det är viktigt att du lämnar in uppgifterna inom avsatt tid.

Litteraturlista saknas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin