Det offentliga rummet

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2KU097

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Var går gränsen mellan det offentliga och det privata?

Vi tänker gärna på vår omgivning som uppdelad mellan privata platser - till exempel privatägda fastigheter - och offentliga områden där alla får vistas, så som torg, gator eller parker. I själva verket är inte uppdelningen riktigt så tydlig. Hela tiden pågår ett samspel, eller en dragkamp, mellan enskilda och allmänna intressen. Ibland är detta uppenbart, till exempel när kommunens egendom privatiseras. Men ofta är det mer subtilt, som när kommersiella intressen påverkar gaturummets utformning eller när allmänna intressen påverkar vad fastighetsägare får göra med sin egendom.

Den här kursen sätter fokus på det offentliga rummets funktion i samhället, samt på det offentliga rummets koppling till frågor om tillgänglighet och hållbar utveckling.

Litteraturlista saknas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin