Det offentliga rummet

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2KU097

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper inom de urban- och planeringsteoretiska områdena. Särskilt fokus ligger på konsekvenserna av privatiseringen av offentliga verksamheter, resurser och platser, i Sverige och internationellt. Relationen mellan enskilda och allmänna intressen har en central plats i kursen, till exempel i förhållande till frågor som rör bostäder, tillgänglighet, grönområden och näringslivets utveckling.

Litteraturlista saknas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin