8 miljarder människor - demografi och migration i tid och rum

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 2KU122

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Befolkningsfrågor är centrala för nästan alla verksamheter i samhället!

Kunskaper om befolkningens storlek, sammansättning, förändring, geografiska utbredning och flyttmönster används i regionernas och kommunernas strategiska planering. De kommer också till nytta i företagens marknadsanalyser, när myndigheter avgränsar nya valkretsar eller när framtidens färskvattentillgång ska beräknas. Kunskaper om befolkning och migration har också en given plats i arbetet med global hälsa och internationell migration.

På den här kursen lär du dig:

  • befolkningsgeografins grunder, inklusive demografi och migration
  • att analysera och tolka befolkningsdata
  • att bedöma hur demografiska förändringar påverkar samhällsutvecklingen på olika platser i Sverige och internationellt
  • om demografins och befolkningsgeografins praktiska tillämpningsområden

Observera att kursen ingår i Geografi A och kurspaketet Samhällsgeografi A och kan inte sökas tillsammans med dessa.

Litteraturlista saknas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin