Personlig och professionell utveckling (termin 5)

2 hp

Kurs, Grundnivå, 2SC145

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 12 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 12 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 12 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 12 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin