Våld i nära relation

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2SC157

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

För de som i sin yrkesutövning möter individer som varit utsatta för våld i nära relation är kunskap om hur man kan förebygga, behandla och hjälpa individer ut ur våldet centralt. Kursen ger dig en fördjupad kunskap om våld i nära relation i olika former, mäns våld mot kvinnor, män som utsatta och förövare, hedersrelaterat våld och förtryck. Även aspekter som kön, ålder, funktionalitet, och socioekonomisk utsatthet i relation till våld i nära relation beaktas.

Du får en fördjupad kunskap om dels hur insatser för enskilda kan utformas och genomföras, dels hur socialtjänsten tillsammans med andra myndigheter kan samverka för att förebygga och skydda individer som varit utsatta för våld i nära relation.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin