Socialt arbete - forskning och professionell praktik

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2SC158

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen är primärt tänkt som en introduktionskurs för masterprogrammet med inriktning mot socialt arbete. Den behandlar socialt arbete som forsknings- och praktikfält. Vidare behandlar kursen relationen mellan forskning och praktiskt socialt arbete. Hur kan forskningsfrågor ställas så att de blir relevanta för praktiken? Hur kan praktiskt socialt arbete utvecklas utifrån vetenskaplig kunskap?

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin