Socialt utredningsarbete med normbrytande ungdom - samtalsmetoder, behovsanalys och sociala insatser

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 2SC192

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Förekomsten av kriminella och på andra sätt normbrytande barn och unga ses som ett påtagligt och återkommande samhällsproblem, som aktualiserar socialtjänstens ansvar och handlingsutrymme. I denna kurs behandlas utredande och stödjande samtalsmetoder, liksom behovs- och åtgärdsbedömningar i socialt utredningsarbete med unga lagöverträdare och andra normbrytande barn/unga.

Straff-, process- respektive socialrättsliga reaktioner och skyddsintressen samt de rättsliga ramarna och grunder för särbehandling av unga lagöverträdare med mera tas upp i kursen. Därutöver behandlas olika behandlingsmetoder och i vilken mån dessa har stöd i forskning som framgångsrika i arbetet med unga lagöverträdare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin