Datortomografi

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3DR715

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger en djupare förståelse och en grund för fortsatt forskning och utvecklingsarbete inom datortomografi. Kursen innehåller teoretisk bakgrund och avancerad metodkunskap samt förbereder dig för att kunna genomföra en undersökning praktiskt och kunna kvalitetssäkra och kritiskt utvärdera resultatet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin