Sjukvårdsfarmaci

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 3FB038

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen fokuserar på läkemedelshantering inom sjukvården. Du får en förståelse för hela processen från läkemedelsordination till iordningställande och överlämning av läkemedlet till patient inom sjukvården. Patientsäkerhet och riskanalys är centrala begrepp som behandlas i teori och praktik. Kursen belyser också sjukvårdens organisation och tillämpning av relevanta regelverk för sjukvårdsfarmaci. I kusen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Inför verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom vården ansvarar du själv för att se över ditt vaccinationsskydd och att du har följt det svenska barnvaccinationsprogrammet. Inför VFU ska alla studerande ha fyllt i en hälsodeklaration enligt de riktlinjer som gäller. Utifrån hälsodeklaration och eventuell hälsoundersökning utfärdas ett hälsointyg. För att få påbörja VFU kan vissa VFU-anordnare kräva att du kan uppvisa ett godkänt hälsointyg. Under VFU gäller verksamhetens hygienföreskrifter angående kortärmat, inga smycken eller lösnaglar, etcetera. Under VFU kan oregelbundna arbetstider förekomma.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin