Molekylära mekanismer för enzymatisk aktivering

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FI213

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen behandlar enzymatiska omvandlingar av betydelse för kolesterolbalansen, vitamin D:s funktioner, bildningen av steroidhormoner samt bioaktivering och nedbrytning av läkemedel. Speciell tonvikt lägges vid olika typer av molekylära mekanismer som påverkar dessa processer. Kursen tar också upp sjukdomar som beror på störningar i enzymatiska funktioner.

Uppläggning för distanskurs: Kursen är internetbaserad. Undervisningen består av webbföreläsningar, skriftliga inlämningsuppgifter och obligatoriska lärarledda seminarier live via Zoom som inkluderar muntliga studentpresentationer samt diskussion mellan lärare och studenter. Kursen avslutas med hemtentamen. För att delta i undervisningen krävs dator med internetuppkoppling.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin