Farmakognosi B

15 hp

Kurs, Grundnivå, 3FN218

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger dig breddade kunskaper i farmakognosi samt ger viss inblick i forskning inom ämnesområdet. Kursen omfattar en studiekurs i farmakognosi, kombinerat med ett självständigt litteraturarbete.

Distanskursens upplägg: Kursen innehåller en läskurs, litteraturseminarier som besvaras skriftligen, samt skrivandet av en vetenskaplig uppsats.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin