Forskningsmetoder kring läkemedelsanvändning

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FS014

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger kunskap om olika metoder som kan användas för att beskriva, analysera och förstå hur läkemedel förskrivs och används i samhället. Kursen består av föreläsningar och seminarier kring kvantitativa och kvalitativa studiedesigner, hur man samlar in och analyserar data från enkäter och register och forskningsetik. Vi diskuterar också aktuell forskning om läkemedelsanvändningen ur olika perspektiv. I ett projektarbete i grupp får studenterna göra en egen studie av läkemedelsanvändningen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin