Forskningsmetoder kring läkemedelsanvändning

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FS401

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger kunskap om olika metoder som kan användas för att beskriva, analysera och förstå hur läkemedel förskrivs och används i samhället. Kursen består av studiebesök, föreläsningar och seminarier kring vad som påverkar läkemedelsanvändningen, hur man jämför läkemedelsanvändningen mellan olika länder, befolkningsgrupper eller vårdgivare och patienters följsamhet till ordination. Vi diskuterar också aktuell forskning om läkemedelsanvändningen hos särskilda patientgrupper (gravida, barn, äldre) samt inom olika terapiområden som antibiotika, hjärt-kärlläkemedel, psykofarmaka och cancer.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin