Molekylär neurodegeneration

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FV366

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen berör molekylära och kliniska aspekter av neurodegenerativa sjukdomar och fokuserar framför allt på forskningsrelaterade frågor inom området Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Kursen kommer att belysa viktiga frågeställningar och centrala metoder som används inom detta forskningsfält. Undervisningen kommer att ges i form av föreläsningar, seminarier, laborationer, fallstudier och demonstrationer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin