Läkemedelssäkerhet och farmakovigilans

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3FX224

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Denna fortsättningskurs är baserad på samma format som introduktionskursen (Preklinisk säkerhetsvärdering och farmakovigilans) men en mer omfattande kursbok kommer att användas. Kursen ger kunskaper om principer för nytta/riskbedömning av läkemedel och hur man förbättrar säkerheten vid läkemedelsanvändning. Kursen är lämplig för dig som vill arbeta med biverkningsrapportering och läkemedelssäkerhet.

Vi kommer att fokusera på

  • riskhantering och kommunikation
  • biverkningsrapportering och metoder för säkerhetsövervakning
  • farmakogenomikens betydelse för individuell variation när det gäller läkemedelsbiverkningar
  • allvarliga biverkningar
  • risk/nytta bedömning av läkemedel särskilt biologiska läkemedel och vaccin samt läkemedel och genetisk variation.

Kursen omfattar inte det detaljerade regelverket för farmakovigilans som inrättats av myndigheter som EMA och FDA eller de webbaserade system som inrättats av dessa organ. Kursen omfattar inte heller det detaljerade regelverket för biverkningsrapportering inom läkemedelsindustrin.

Uppläggning för distanskurs: Kursen är helt nätbaserad. Undervisningen ges i form av video/audioföreläsningar samt lärarledda aktiviteter via en webbaserad lärplattform. Plattformen används för individuella uppgifter, gruppövningar och diskussioner. Några av dessa uppgifter och övningar är obligatoriska. Deltagarna erbjuds allmän och individuell feedback på övningar och inlämningsuppgifter. Kommunikation mellan deltagare och lärare sker via lärplattformen och e-post. Ett forum för diskussioner finns också. Examination sker i form av webbaserade tester eller individuella uppgifter. Du måste ha tillgång till en dator med snabb internetuppkoppling och hörlurar med mikrofon för att kunna delta i kursen.

Kursen ges i samarbete med Uppsala Monitoring Centre (UMC). UMC är ansvarig för förvaltningen av WHO:s Programme for International Drug Monitoring och WHO:s globala ICSR-databas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin