Fördjupningskurs inom intensivvård för intensivvårdssjuksköterskor

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 3KR152

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger ökade och fördjupade kunskaper i fysiologi/patofysiologi, behandling, vård och monitorering inom områdena respiration, cirkulation, njurfunktion, trauma, smärta, sedering och infektion. Kursen belyser även neuro-, barn-, thorax och brännskadeintensivvård. Etiska och juridiska frågeställningar diskuteras. Nya forskningsrön inom ovanstående ämnesområden belyses.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin