Barn- och ungdomsvetenskap - centrala teorier och perspektiv

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 4PE283

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen behandlar centrala teorier och perspektiv inom barn- och ungdomsvetenskap. I fokus står frågor om barns och ungdomars aktörskap och livsvillkor, socialisation och identitet, barn- och ungdomskulturer och nya medier samt innebörder av att leva i stad respektive på landsbygd.

Kursen ges sen eftermiddag/kväll.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin