Arkeologi B

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5AR640

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i de ämnesområden som berördes i grundkursen Arkeologi A. Kursen fokuserar framförallt på det arkeologiska källmaterialets möjligheter och begränsningar i ett teoretiskt, metodologiskt och praktiskt perspektiv, vilket resulterar i skrivandet av en kortare uppsats. Du förvärvar teoretiska och praktiska kunskaper i GIS (geografiska informationssystem) och får lära dig grundläggande färdigheter i aktuell fältmetodik, fyndhantering och fyndregistrering.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin