Fältarkeologi I

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5AR641

Sommar 2023 Sommar 2023, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Fältkursen i arkeologi, som ges på Gotland, är en fem veckors grävpraktik där arkeologisk teori och metod omsätts i praktisk fälterfarenhet. Kursen utgår från pågående forskning vid Uppsala universitet och ger färdigheter i fältmetoder, fyndhantering och sammanställande av arkeologisk rapport. I uppgifterna ingår även förmedling av utgrävningarnas resultat via blogg och visning av undersökningsschakt och fynd.

En arkeologisk utgrävning är en form av avancerat grupparbete, så kursen ger även en nyttig övning i samarbete samt meriter för arbetslivet. En guidad rundtur till några av de många intressanta fornlämningsmiljöerna på Gotland brukar anordnas till självkostnadspris. Boende och transport till och från grävplatsen ordnas och bekostas av studenten själv.

Litteraturlista saknas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin