Bulgariska B

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5BU003

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger, i förhållande till baskursen Bulgariska II, ökad praktisk språkfärdighet samt ökade kunskaper om bulgariska språket och litteraturen. Kursen består av följande fyra delkurser:

  1. Muntlig språkfärdighet och fonetik, 7,5 hp
  2. Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp
  3. Text, 7,5 hp
  4. Litteraturhistoria, 7,5 hp

Uppläggning för distanskurs: Du arbetar individuellt men med undervisning via internet en till två gånger i veckan. Tillgång till internetansluten dator är därför nödvändig. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängliga via internet. Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin