Bulgariska B

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5BU003

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger, i förhållande till baskursen Bulgariska II, ökad praktisk språkfärdighet samt ökade kunskaper om bulgariska språket och litteraturen. Kursen består av följande fyra delkurser:

  1. Muntlig språkfärdighet och fonetik, 7,5 hp
  2. Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp
  3. Text, 7,5 hp
  4. Litteraturhistoria, 7,5 hp

Distanskursens upplägg: Du arbetar individuellt men med undervisning via internet en till två gånger i veckan. Tillgång till internetansluten dator är därför nödvändig. Programvara och delar av kursmaterialet kommer att finnas tillgängliga via internet. Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

Anmärkning: Kursen kan komma att ställas in vid för få sökande.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin