Kultur- och naturarv

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5EE003

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Är du nyfiken på vad som händer när något pekas ut som kulturarv eller naturarv? Vilka konsekvenser får det och hur formar det vårt sätt att uppfatta vår omvärld? 'Kulturarv' och 'naturarv' är kraftfulla ord som skapar det som de hänvisar till, och under kursen diskuteras hur detta går till. Vi undersöker olika kultur- och naturarvsprocesser på global, nationell, regional och lokal nivå, med utgångspunkt i exemplet Gotland men med utblickar över hela världen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin