Samhällsomvandling och social organisation: Försörjning och livsformer

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5EE108

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen ger inblick i vardagsliv, försörjningsformer och föreställningar om kön, sexualitet, ras och klass under förindustriella och industriella skeden. Centrala teman är hem, hushåll, arbetsliv samt lokala gemenskapers organisationsformer under skilda tidsskeden inom Sverige och med utblickar mot en europeisk kontext. Övergripande ger kursen kunskap om hur människors sociala, ekonomiska och kulturella liv har organiserats från tidigmodern tid till vår egen samtid. Olika miljöer såsom byar, städer, bruk och kustsamhällen behandlas, liksom hushållets, vardagens och arbetslivets organisationsformer och genusmönster.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin