Nya perspektiv på 1800-talets amerikanska litteratur

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5EN520

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Denna kurs ger dig kraftfulla verktyg för att fördjupa dig i den amerikanska 1800-talslitteraturen. Kursen bygger på de allra senaste metoderna och paradigmen och undersöker de sociopolitiska förändringarna i USA under 1800-talet och hur de återspeglas i några representativa litterära texter. Kursen utforskar hur denna litteratur speglar flera konkurrerande definitioner av ras, kön, imperium, känslor och nationalitet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin