Modernism och modernitet i Amerika

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5EN521

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

I denna kurs riktas fokus mot modernitetens utveckling i Amerika. Vi undersöker hur modernistisk och annan litteratur har speglat, ifrågasatt och ändrat sina narrativ. Genom studier av utvalda texter, såväl ur den litterära kanon som mindre välkända sådana, får du möjlighet att utforska den amerikanska litteraturens mångfald, motsägelser och dynamiska energi från 1900-talets början och fram till andra världskriget samt att kontextualisera denna litteratur i förhållande till omvälvningar i samhället.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin