Estetikens klassiker

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5ES069

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Om kursen

Den här kursen fokuserar på estetikens historiska utveckling och de frågeställningar som tas upp av till exempel Platon, Aristoteles, Hume, Kant, Schiller och Hutcheson, och som än idag präglar våra filosofiska diskussioner om konst och estetiska upplevelser. Hur belyser dessa historiska texter de begrepp och distinktioner som fortfarande är centrala inom nutida estetik? Hur hänger estetikens utveckling ihop med teorier och strömningar inom andra filosofiska områden? Urvalet av texter som studeras avgörs av kursansvarig lärare.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin