Etik

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5FP008

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Om kursen

I fokus för kursen står normativ etik och teorier om välfärd. Den grundläggande frågan inom normativ etik är vad det är som gör att en viss handling är moraliskt rätt eller fel. Enligt en del teorier är det bara handlingens konsekvenser som spelar roll för dess moraliska status; enligt andra teorier spelar konsekvenserna ingen roll; enligt en tredje grupp teorier är det både konsekvenserna och andra faktorer (såsom motiven hos personen som utför handlingen) som spelar roll. På kursen studeras teorier inom alla dessa tre kategorier. Argument för och emot de olika teorierna diskuteras. Även mer specifika moraliska frågor tas upp, exempelvis den moraliska statusen hos icke-mänskliga djur.

Den grundläggande frågan i diskussionen om välfärd är vad det är som gör ett liv bra eller dåligt för personen som lever det. Är den avgörande faktorn lycka, önsketillfredsställelse och/eller något annat? Argument för och emot de olika teorierna på området diskuteras.

Kursen eller delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin