Globalisering, ras och privilegier

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5GN043

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Vår värld består av komplexa nätverk och beroendeförhållanden. Förflyttningar av människor, organismer, teknologier, produkter och kapital definierar olika historiska epoker och påverkar hur våra liv struktureras och upplevs än i dag. Dessa historiska nätverk fortsätter att forma livsöden och strukturera ojämlikheter. Kursmaterialet behandlar dessa ojämlikheter med ett kritiskt fokus på frågor om ras och vithet. Under kursen introduceras du till teoretiska perspektiv baserade på tvärvetenskaplig genusvetenskap och intersektionella teorier. Under kursens gång krävs att du tillämpar dessa teoretiska perspektiv för att analysera ras, rasism och privilegier.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin