Människa, djur och miljö

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5GN045

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Från utgångspunkten att "det sociala" alltid involverar det icke-mänskliga och "det naturliga" alltid är socialt, behandlar denna kurs två inbördes relaterade utmaningar. Den första handlar om hur kön som konstruktion och performativitet interagerar med det icke-mänskliga; den andra handlar om hur feministiska studier och genusvetenskap kan bidra till kunskap om frågor rörande omvärld och miljö.

Genom två överlappande kunskapsområden - genusvetenskap och djurstudier - berör kursmaterialet ämnen som kön, ras, funktionsförmåga och sexualitet från en mer-än-mänsklig teoretisk ståndpunkt och tillämpar dessa perspektiv i en rad kontexter, till exempel agrikultur, vetenskap, pandemier och miljöförändringar.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin