Familj, släktskap och reproduktion

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5GN046

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Få frågor väcker mer debatt än de som rör familj, släktskap och reproduktion, och få områden visar en tydligare sammankoppling mellan det privata och det offentliga. Materialet som behandlas under denna kurs rör områden som reproduktionsteknologi och rättigheter, vänskap och intimitet, föräldraskap, queerfamiljer, våld, samt praktiska och konceptuella gränser mellan släktskap och icke-släktskap.

Den teoretiska grunden för kursen ligger i tvärvetenskapliga genusstudier, och kursen erbjuder kritiska perspektiv på familj, släktskap och reproduktion. Du tränas i att identifiera olika konceptualiseringar och teoretiska traditioner i förhållande till släktskap och reproduktion och studera frågor i relation till makt, ojämlikhet och globala kontexter.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin