Antropologi och etnologi i praktiken

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5KA419

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen fokuserar på hur antropologisk och etnologisk kunskap kan tillämpas på arbetslivet utanför akademin och i privata och offentliga organisationers verksamhet. Kursen uppmärksammar praktiska användningsområden för antropologi och etnologi och de olika karriärer som en masterexamen i kulturantropologi eller etnologi kan leda till. Den tar också upp hur antropologisk och etnologisk kunskap och analytiska verktyg kan användas i olika professionella sammanhang, till exempel för att analysera och förbättra företags och organisationers arbete. Eftersom antropologi och etnologi är både politiska och socialt engagerade discipliner kommer tid att avsättas för diskussioner om ämnenas roller på den offentliga arenan.

Kursen kommer att baseras på föreläsningar av akademiker och yrkesverksamma med erfarenhet av att tillämpa antropologi och etnologi i privata och offentliga miljöer och i arbetet inom myndigheter, konsultföretag och icke-statliga organisationer. Detta kombineras med praktiska uppgifter som att skriva professionella presentationer, skriva och utvärdera policydokument och rapporter, samt utarbeta uppdragsbeskrivningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin