Offentlig konst som framtidens kulturarv

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5KV031

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen syftar till kompetensutveckling inom ett högaktuellt område inom kultursektorn och samhällsbyggnad, konst och konstnärliga interventioner i det offentliga rummet. Detta område - offentlig miljö, dess estetiska gestaltning och förvaltning - är en angelägenhet för alla medborgare. Kursen uppmärksammar beslutsprocesser, handläggning, gestaltning och mottagande liksom konstverkens fortsatta liv i form av förmedling och förvaltning.

I huvudsak utgår kursen från svenskt 1900-tal, med vissa utblickar i tid och rum. Konstverken kan omfatta såväl byggnadsanknuten som "lös" konst i olika medier och tekniker. Många byggda miljöer har med tiden fått ändrad funktion eller övergivits, vilket lett till att de konstverk som skapats för dem blivit inaktuella eller otidsenliga. Konstverk kan också skadas och åldras. Allt detta ger upphov till problemkomplex som rör frågor om ansvar, urval, bevarande och materialtekniska svårigheter, men inbegriper också ekonomiska och juridiska aspekter.

Undervisningen består av föreläsningar, textseminarier, möten med aktörer inom olika yrkesprofessioner på fältet såsom kommun, region och stat. Examinationen sker löpande genom skriftliga och muntliga redovisningar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin