En röd tråd genom arkiven - att hitta och tolka källmaterial för kulturvetenskaplig forskning

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5KV043

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Kursen behandlar metoder för arkivforskning med inriktning på källor och material som rör textilvetenskaplig och konstvetenskaplig forskning. Under kursen ges en arkivvetenskaplig introduktion och därefter behandlas olika typer av arkivaliska källor och metoder för att söka, samla in och bearbeta arkivalisk information samt källkritiska aspekter på innehållet i historiska dokument. Kursen omfattar material från medeltid till modern tid.

Kursen ger en avancerad fördjupning inom ämnet samt övning i textilvetenskaplig samt konstvetenskaplig metod och analys. Den utgör en bas för den som vill läsa forskarutbildning i textilvetenskap eller konstvetenskap, men kan också fungera som ett komplement till andra kulturhistoriska och historiska ämnen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin