Dräkt- och interiörhistoria

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5KV822

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger kunskap om de olika ideal som präglat synen på människokroppen, klädedräkten och inredningskonsten under olika historiska epoker. Genom studier av sambandet mellan skönhetsideal, dräktskick, konst- och interiörhistoria ges kunskap om de sociala och kulturella normer som präglat olika kulturhistoriska miljöer under perioden 1500-1900. De kunskaper och färdigheter kursen ger kan användas för verksamhet inom skolor, museer och media.

Distanskursens upplägg: Kursen har inga fysiska träffar på campus. Vi använder Uppsala universitets lärplattform Studium. Vårt chattverktyg heter Zoom. Undervisning sker genom chatt eller föreläsningar via videolänk. Lärarstöd via e-post, diskussionsforum, chattar etc.

Litteraturlista saknas.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin