Marknadens idéhistoria

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5LH015

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursen handlar om hur marknaden tänkts, diskuterats och konstituerats i västerländsk politisk historia. En gång i tiden var marknader fysiska platser och pampiga byggnader. Idag är Marknaden en metafor för samhällsorganisation och politiskt liv.

På kursen studerar vi marknadens idéhistoria från 1700-talet, med marknadsidéernas genomslag under perioden från 1970-talet och framåt. Hur skiljer sig de nya föreställningar om marknaden som under denna tid kom att alltmer dominera ekonomisk och politisk utveckling från klassiska föreställningar om ekonomi och marknad? Hur cirkulerade marknadsidéer i ett transnationellt och globalt rum, och hur skedde utvecklingen från moralisk ekonomi till formaliserade resonemang om pris och värde?

Vi diskuterar 1900-talets idé om expansion, och marknaden som global metafor. Vi diskuterar 1970-talets ifrågasättande av marknaden utifrån nya utvecklingsidéer och undersöker marknaden som ett socialt system av expertis, kvantifiering och formalisering i samtida kapitalistiska samhällen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin