Medicin och makt i historisk belysning

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5LH316

Sommar 2023 Sommar 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen behandlar medicinens allt starkare maktposition i det västerländska samhället från cirka 1750 och fram till vår egen tid. Genom historiska nedslag belyser kursen etableringen av olika slags maktrelationer där medicinsk vetenskap och/eller praktik varit involverad. Maktrelationerna kopplas till fenomen som professionalisering, styrning av moderna samhällen, medikalisering samt normalisering. Kursen indelas i fyra block med tematiska studier, samt ett femte som ägnas åt att skriva ett slut-PM.

Distanskursens upplägg: Kontakt med lärare och studiekamrater sker via e-post och elektroniska konferenser. Du måste ha tillgång till internetansluten dator och e-post. Examination sker genom chattdiskussioner och skriftliga PM-uppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin