Polska B

30 hp

Kurs, Grundnivå, 5PL002

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen ger, i förhållande till baskursen Polska II, ökad praktisk språkfärdighet samt ökade kunskaper om polska språket och litteraturen.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad. Du arbetar individuellt men med undervisning via internet minst en gång i veckan på vissa delkurser. Online träffar på dagtid kan förekomma. Arbetsuppgifter kommer att genomföras via internet. Programvara och delar av kursmaterialet som hör till kursen kommer att finnas tillgängligt via internet. Examination sker genom tentamen och skriftliga samt muntliga inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin