Polsk litteraturhistoria

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5PL007

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Denna kurs är för dig som är intresserad av litteratur och vill breda dina kunskaper och lära dig mer om den polska litteraturen och litteraturhistorien. I kursen får du läsa exempel på litterära verk från olika epoker i svenska översättning. Olika teman och genrer som utmärker de polska litterära epokerna diskuteras ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv både muntligt och skriftligt. Du får också möjlighet att skriva en litterär analys av ett valt verk.

Kursen samundervisas med Polska B, delkurs 4. Inga förkunskaper i polska krävs.

Distanskursens upplägg: Kursen är helt nätbaserad. Du arbetar individuellt. Arbetsuppgifter kommer att genomföras via internet. Programvara och delar av kursmaterialet som hör till kursen kommer att finnas tillgängligt via internet. Examination sker genom ett antal obligatoriska inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin