Examensarbete i slaviska språk E (magister)

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5RY022

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen innebär ett självständigt arbete på ett tema inom ett språk- eller litteraturvetenskapligt ämne inom huvudområdet slaviska språk (till exempel ryska, polska eller serbiska/kroatiska/bosniska). I den mån arbetet har direkt anknytning till texter på något slaviskt språk kan även kulturhistoriska ämnen tillåtas.

  • Inriktning ryska - anmälningskod UU-58607 och UU-08607.
  • Inriktning polska - anmälningskod UU-08604.
  • Inriktning serbiska/kroatiska/bosniska - anmälningskod UU-08614.

Distanskursens upplägg: Distanskursen är helt nätbaserad. Du arbetar individuellt. Arbetsuppgifter kommer att genomföras via internet. Programvara och delar av kursmaterialet som hör till kursen kommer att finnas tillgängligt via internet. Examination sker genom tentamen och inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin