Examensarbete för masterexamen i speldesign

30 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5SD306

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 100 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Om kursen

Under kursens gång handleds du i skrivandet av ett examensarbete i speldesign på masternivå (30 hp). Det innebär att du utvecklar en frågeställning med en litteraturstudie, ett teoretiskt ramverk och en tillämpning av relevanta metoder för ett spelrelaterat ämne, som du förväntas analysera med vetenskaplig noggrannhet. Examensarbetet ska vara förankrat i relevant forskning inom det valda ämnesområdet och kan innehålla empiriska inslag, egenutvecklade artefakter, design, etc, men ska alltid bygga på en vetenskaplig frågeställning, utvärdering eller jämförelse som leder till en djupare förståelse för det fokus som undersöks i examensarbetet.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin