Spanska E

30 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5SP011

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Spanska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Spanska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Spanska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Spanska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Spanska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Spanska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Spanska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 50 %, Campus, Spanska

Om kursen

Kursen ger dig säker språkfärdighet i tal och skrift samt förmåga att självständigt genomföra en större vetenskaplig undersökning (examensarbete för masterexamen).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin