Affärstyska

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5TY040

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 25 %, Campus, Tyska

Om kursen

Du som kan flera språk är idag väldigt attraktiv för arbetsgivare i hela världen. Med kunskaper i det tyska språket och med kunskaper om Tyskland - Sveriges största handelspartner - blir du intressant för den internationella arbetsmarknaden. Du tränar dina ämnesspecifika språkkunskaper i konkreta moment, till exempel hur du skriver ett CV och brev samt hur man svarar i intervjuer. Du får veta mer om näringslivet i Tyskland som till exempel företagspolicyer och miljöfrågor, nystartade företag och marknadsföring. En av kursens höjdpunkter är ett besök på Tysk-svenska handelskammaren, där du kommer att lära dig mer om affärsuppgörelser i interkulturella miljöer och om handelsrelationer.

Kursen kan komma att ställas in vid för få sökande.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin