Spanska som skolämne: Spanskspråkig litteratur och film

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 9LF067

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen vänder sig till dig som undervisar eller vill undervisa i spanska som modernt språk. Under kursen utvecklar du kunskaper om modern spanskspråkig litteratur och film samt förmågan att integrera litterära texter och filmer i spanskundervisningen.

I kursen ingår:

  • analys av spanskspråkiga skönlitterära verk och filmer samt diverse digitala material tillhörande olika genrer, perioder och områden
  • tillämpning av texter som behandlar de skönlitterära verken, filmerna och diverse digitala materialen ur historiska, sociopolitiska och kulturella perspektiv
  • analys av litterära texter och filmer med utgångspunkt i litteratur- och filmvetenskapliga begrepp
  • användning av skönlitterära texter och film i spanskundervisning med utgångspunkt i skolans styrdokument
  • undervisningsplanering med utgångspunkt i styrdokument samt didaktiska, skönlitterära och litteraturvetenskapliga teorier.

Det krävs goda kunskaper i det spanska språket då både undervisnings- och examinationsspråk är spanska.

Distanskursens upplägg: Kursen ges nätbaserat och innehåller ett antal nätbaserade seminarietillfällen. Mellan seminarierna är handledning och kommunikation nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling och headset krävs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin