Spanska som skolämne: Spanskspråkig litteratur och film

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 9LF067

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen vänder sig till dig som undervisar eller vill undervisa i spanska som modernt språk. Under kursen utvecklar du kunskaper om modern spanskspråkig litteratur och film samt förmågan att integrera litterära texter och filmer i spanskundervisningen.

I kursen ingår:

  • Analys av spanskspråkiga skönlitterära verk och filmer samt diverse digitala material tillhörande olika genrer, perioder och områden
  • Tillämpning av texter som behandlar de skönlitterära verken, filmerna och diverse digitala materialen ur historiska, sociopolitiska och kulturella perspektiv
  • Analys av litterära texter och filmer med utgångspunkt i litteratur- och filmvetenskapliga begrepp.
  • Användning av skönlitterära texter och film i spanskundervisning med utgångspunkt i skolans styrdokument
  • Undervisningsplanering med utgångspunkt i styrdokument samt didaktiska, skönlitterära och litteraturvetenskapliga teorier

Uppläggning för distanskurs: Kursen ges nätbaserat och innehåller ett antal nätbaserade seminarietillfällen. Mellan seminarierna är handledning och kommunikation nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling och headset krävs.

Det krävs goda kunskaper i det spanska språket då både undervisnings- och examinationsspråket är spanska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin