Cellbiologi

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1BG102

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Campbell, Neil A.; Reece, Jane B., Biology, 8. ed., San Francisco, CA, Pearson/Benjamin Cummings, cop. 2005Obligatorisk
  • Cooper, Geoffrey M.; Hausman, Robert E., The cell: a molecular approach, 5th ed., Washington, DC, ASM Press, c2009Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin