Statskunskap C

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SK079

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Metod

 • Svensson Torsten; Teorell Jan, Att fråga och att svara, Liber, 2007Obligatorisk
 • ArbetsmaterialObligatorisk (Säljes av statsvetenskapliga institutionen.)

Politisk teori

Ev. ges kursen vårterminen 2013.

Litteratur meddelas senare.

Artiklar och arbetsmaterial tillkommer

Comparative Politics

Kursen ges höstterminen 2012.

Europeiska unionen

Kursen ges höstterminen 2012.

Artiklar tillkommer

Svensk politik

Kursen ges höstterminen 2012.

Sveriges demokratisering

Socialdemokratin

Organiserade intressen

Arbetsmaterial och artiklar tillkommer

Gender and politics in a comparative perspective

Kursen ges under höstterminen 2012.

Feminism and Politics

 • Beckwith, Karen, A Common Language of Gender?, Politics & Gender 1 (1), 2005Obligatorisk (pp. 128–137)
 • Hawkesworth, Mary, Engendering Political Science: An Immodest Proposal., in Politics & Gender 1 (1), 2005Obligatorisk (pp. 141–156.)

Gender and Political Citizenship

 • Sainsbury, Diane, Women's Political Representation in Sweden: Discursive Politics and Institutional Presence, Ingår i: Scandinavian political studies, vol. 24, nr. 1, 2004, s. 65–87Obligatorisk
 • Hughes, Melanie M., Continuous Change, Episodes and Critical Periods: A Framework for Understanding Women's Political Representation over Time., Ingår i: Politics & gender., vol. 4, nr. 2, 2008, s. 233–264Obligatorisk
 • Sainsbury, Diane; Berqvist, Christina, The Promise and Pitfalls of Gender Mainstreaming, Ingår i: International feminist journal of politics, vol. 11, nr. 2, 2009, s. 216–234Obligatorisk

Gender, Public policy and the Welfare State

Gender quotas and Political Representation

 • Bauer, Gretchen, Fifty/Fifty by 2010: Electoral Gender Quotas for Parliament in East and Southern Africa., in International Feminist Journal of Politics 10:3, 2008Obligatorisk (pp 348–368.)
 • Zetterberg, Pär, The Downside of Gender Quotas? Institutional Constraints on Women in Mexican State Legislatures., in Parliamentary Affairs 61:3., 2008Obligatorisk (pp 442–460.)

Men in Politics - political parties and male networks

Artikelmaterial/Articles from scientific journals and working material

Organisering, implementering och utvärdering

Delkursen ges vårterminen 2013.

Jämförande Mellanösternpolitik

Delkursen ges vårterminen 2013.

Litteraturlista meddelas senare.

 • ArticlesObligatorisk

Tragedy of the Commons? Climate Change, Energy, and the Politics of Resource Management

Delkursen ges vårterminen 2013.

Litteraturlista meddelas senare.

 • ArticlesObligatorisk (To be downloaded or handed out)

International Politics

Delkursen ges vårterminen 2013.

Litteratur meddelas senare.

Kandidatuppsats

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin