Engelska B1

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5EN121

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Språkstruktur, basläromedel

Fotokopierat material

Se även läromedelsförteckning för Engelska A1, delkurs 1.

Delkurs 1. Språkstruktur, referens- och fördjupningsläromedel

Se även läromedelsförteckningen för Engelska A1, delkurs 1.

Delkurs 1. Språkstruktur, läromedel för självstudier

Ljud- och videoband samt Internetkällor inom ingående ämnesområden.

Delkurs 2. Språklig kommunikation, basläromedel

Sakprosa: fotokopierat material, artiklar, Internetkällor, m.m. som väljs av läraren i samråd med studenterna.

Delkurs 2. Språklig kommunikation, referens- och fördjupningsläromedel

Se ovan under delkurs 1.

Delkurs 3. Engelsk språkvetenskap, basläromedel

Fotokopierat material

Delkurs 3. Engelsk språkvetenskap, referens- och fördjupningsläromedel

Delkurs 4. Samhälle, basläromedel

Fotokopierat material

Delkurs 4. Samhälle, fördjupningsläromedel

Annat skriftligt material samt Internetkällor.

Delkurs 5. Amerikansk litteratur och kultur

Studenten väljer antingen delkurs 5 eller delkurs 6.

Ett urval kritiska artiklar.

Delkurs 6. Engelsk litteratur och kultur

Studenten väljer antingen delkurs 5 eller delkurs 6.

Ett urval kritiska artiklar.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin