Engelska B1

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5EN121

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Språkstruktur (5 hp)

Baslitteratur

Fotokopierat material.

Se även läromedelsförteckning för A1, delkurs 1.

Läromedel för självstudier

Ljud och videoband samt Internetkällor inom ingående ämnesområden.

Referens- och fördjupningsläromedel

Se även läromedelsförteckning för A1, delkurs 1.

Delkurs 2. Språklig kommunikation (5 hp)

Baslitteratur

Sakprosa: Fotokopierat material, artiklar, Internetkällor, m.m. som väljs av läraren i samråd med studenterna.

Referens- och fördjupningsläromedel

Se ovan under Delkurs 1.

Läromedel för självstudier

Ljud- och videoband samt Internetkällor inom ingående ämnesområden.

Delkurs 3. Engelsk språkvetenskap (7 hp)

Baslitteratur

Referens- och fördjupningsläromedel

Ljud- och videoband inom ingående ämnesområden.

Delkurs 4. Samhälle (6 hp)

Baslitteratur

Fotokopierat material.

Referens- och fördjupningsläromedel

Delkurs 5. Amerikansk litteratur och kultur (7 hp)

Baslitteratur

Fotokopierat material

Ett av följande verk

Delkurs 6. Engelsk litteratur och kultur (7 hp)

Baslitteratur

Ett urval prosa och dikter.

Ett urval kritiska artiklar.

Läromedel för självstudier

Ljud- och videoband samt Internetkällor inom ingående ämnesområden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin