Arabisk litteratur

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5AB230

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Titeln tillhandahålls vid studerande-expeditionen, Institutionen för lingvistik och filologi.

samt kompendiematerial som tillhandahålls av läraren till kopieringspris.

Referenslitteratur

Samt: litteratursida med översättningar av arabisk litteratur i urval till europeiska språk:

http://www.orient.su.se/mena/litteraturbladet/l%C3%A4stips

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin